Công Ty TNHH Đồng Tín

Sản Phẩm Tôm Sản Phẩm Tôm Thẻ Sản Phẩm Cá Sản Phẩm Thú Y

HỔ TRỢ trực tuyến

08 2240 8355

Kinh Doanh 1

08 2240 8355

Kinh Doanh 2

08 2240 8355

Emaildongtin_co@dongtin.com.vn

Tin Tức Thủy Sản Kinh Tế Văn Hóa Thể Thao Du Lịch
Nuôi Trồng Thủy Sản
Kỹ Thuật Kỹ Thuật Nuôi Tôm Kỹ Thuật Nuôi Cá Kỹ Thuật Chuyên Ngành
Chuyên Đề Thủy Sản Bệnh học thủy sản Nuôi Trồng Dinh Dưỡng Thủy Sản
Giải Trí, Thư Giản Ảnh Vui Truyện Cười Âm Nhạc Danh Ngôn Ảnh Đẹp

sản phẩm mới

DT-ENZYM SP
DT-AQUAMAXX
DT-META SHRIMP
DT-YUCCA 1000
DT-YUCCAMIX
DT-YUCCA C
DT-MAXZYM
DT – BIO CLEAR
DT-YUCCAZEO
DT-BIOMAX
DT – PRIMIX  ( Khoáng Tạt )
DT – IODINE 65%
DT-D-PLANKTON
DT-DOTERIC
DT-PERIDOL
DT – C150 ( C.Tạt)
DT – BKC 80
DT – OXY FASTER
DT-AMINO SP
DT-ALIMIN
DT-MINEMAX
DT-BETA C
DT-AQUABOSS
DT-AQUAMIN
DT-CALCIPHOS
DT-COVERFEED
DT-PRIMIX
DT – C150 ( C.Tạt)
DT-DOTERIC
DT-SUPPER NERAL
DT – IODINE 65%
DT-BKC 80
DT-DRT
DT- TCCA 90%
DT – OXY FASTER
DT-TOXIN
DT-LYCOSID
DT-YUCAMIX
DT-YUCCA C
DT-YUCCAZEO
DT-YUCCA 1000
DT-NITRONAS
DT-BIOYUCCA
DT – AQUA YUCA
DT-PROBAC
DT – YUCA 500
DT – BIO CLEAR
DT-VITALET
DT-AMINO SP
DT-AQUA MAXX
DT-CALCIUM
DT-AQUAMIN
DT-BETA C
DT-CALCIPHOS
DT-PROVITA
DT – BETAGLUCAN
DT – METISO
DT-AQUABOSS
DT-AROBAC
DT-ENZYME SP
DT – ZYME
DT-SILEN
DT-PANCA
DT-DOLAC
DT-GROW
DT-LIVERFISH
DT-WEIGHT MAX
DT – METISO
DT-BOGAVET
DT-HAPATOL
DT-SORMAX
Copyright © 2016 by DONG TIN. All rights reserved. Design by Nina