sản phẩm nổi bật

Men vi sinh xử lý nước tốt nhất
Giúp tôm cứng vỏ nhanh chóng
Diệt khuẩn cực mạnh an toàn không gây sốc
Chống stress, cấp cứu tôm nổi đầu
Cắt tảo –diệt khuẩn hiệu quả

Nông to đường ruột tôm thẻ

Kích thích tiêu hóa. Hấp thu chuyển hóa dinh dưỡng, tái tạo vỏ nhanh

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ GAN TUỴ TÔM THẺ

GIẢI ĐỘC GAN – TÁI TẠO TẾ BÀO GAN, TỤY

Phòng bệnh:  sưng gan, teo gan, trắng gan, nhũn gan… trên tôm thẻ

BỔ SUNG KHOÁNG ĐẬM ĐẶC CHO TÔM THẺ

Khử mùi hôi thối, phân huỷ và hấp thu khí độc

Lắng lọc, phân hủy chất lơ lửng – Gây màu nước đẹp

dinh dƯỠNG  đẬm đẶc CHO TÔM THẺ

siêu tăng trỌng - CHỐNG BỆNH CÒI

KHOÁNG TẠT CHO TÔM THẺ - TĂNG KIỀM, ỔN ĐỊNH HỆ ĐỆM - CHỐNG SỐC, STRESS, ỒN ĐỊNH pH – KÍCH THÍCH LỘT XÁC

 Diệt Khuẩn Cực Mạnh – An Toàn Không Gây sốc

Chế phẩm khử khí độc và chống sốc. Ổn định hệ đệm, cân bằng môi trường ao nuôi.

Chế phẩm sinh học. Yucca nước 100%. Hấp thu khí độc

Diệt khuẩn mạnh mẽ
Chống sốc-Hấp thu khí độc
Chống sốc-Ổn định pH
Đặc trị các bệnh: Lở loét, xuất huyết toàn thân, đỏ kỳ, đỏ mỏ, trắng đuôi, tuột nhớt, mắt lồi, đốm đỏ, viêm đường ruột, chướng bụng, sưng gan thận, gan thận có mủ
Đặc trị gan thận mủ-mủ mang, đẹn miệng, xuất huyết, nhiễm trùng đường ruột ở cá có vảy và cá da trơn
 Đặc trị các bệnh xuất huyết, gan thận mủ, phù mắt, mủ mang
Đặc trị mủ mang, gan thận mủ, đẹn miệng, xuất huyết
Đặc trị đẹn miệng, xuất huyết, phù đầu, thối mang, tuột nhớt, trắng mình, lồi mắt, gan thận mủ...
Đặc trị xuất huyết, phù đầu, thối mang, tuột nhớt, trắng mình, lồi mắt...
Đặc trị xuất huyết, phù đầu, thối mang, tuột nhớt, trắng mình, lồi mắt...

BỔ SUNG KHOÁNG ĐẬM ĐẶC CHO TÔM...


PHÒNG HỘI CHỨNG HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH Ở TÔM NUÔI

TRỊ DỨT BỆNH PHÂN TRẮNG

TĂNG CƯỜNG TIÊU HÓA, NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT TÔM

VI SINH HẠT HẤP THU KHÍ ĐỘC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, GÂY MÀU NƯỚC ĐẸP

KHỬ MÙI HÔI THỐI, PHÂN HUỶ

VÀ HẤP THU KHÍ ĐỘC....

Tiêu diệt các loại virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh.
Diệt khuẩn-Nấm nhớt
Diệt khuẩn cực mạnh
Chống sốc khi môi trường thay đổi
Cung cấp vitamin, chất điện giải chống stress cho cá