sản phẩm nổi bật

Chế Phẩm Khử Khí Độc Và Chống Sốc Cho Tôm
Vi sinh xử lý đáy tốt nhất
Hấp Thu Khí Độc Hiệu Qủa
Giúp tôm cứng vỏ nhanh chóng
Chống sốc khi môi trường thay đổi
Loại bỏ các loại virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh
Loại bỏ các loại virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh.
Loại bỏ khuẩn-Nấm nhớt
Loại bỏ khuẩn cực mạnh
Chống sốc khi môi trường thay đổi
Cung cấp vitamin, chất điện giải chống stress cho cá